KILKA SŁÓW O HISTORII

Firma PPH "Magrol" założona została w 1992 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnikami firmy zostali byli pracownicy Państwowych Zakładów Zbożowych - właściciela elewatora zbożowego nr 5, przy ulicy Szkolnej 5 przy Nabrzeżu Oliwskim w Nowym Porcie Gdańskim. Elewator został wykupiony od PZZ w 1996 roku stając się własnością prywatną firmy "Magrol". Na początku istnienia firma zajmowała się przemiałem pszenicy na śrutę pszenną. W późniejszym okresie rozszerzono działalność o interwencyjny skup zbóż na rzecz Agencji Rynku Rolnego- jako rezerwy państwowe.

Popyt na świadczenie usług rozładunkowych w imporcie spowodował podpisanie stałych umów handlowych na rozładunki śruty sojowej. Aktualnie śrutę sojową sprowadza się głównie statkami o ładowności przewyższającej możliwości elewatora dlatego firma rozszerzyła swoją działalność o eksport śruty rzepakowej i innych zbóż.

AKTUALNIE

Głównym przedmiotem działalności firmy "Magrol" są: rozładunek, załadunek i magazynowanie towarów zbożowych. Firma "Magrol" może z dumą ogłosić, iż od marca 2011 roku zrealizowała inwestycję dzięki której przeładunki towarów świadczone są w nowoczesnym, nowatorskim i proekologicznym systemie. Owocem tej inwestycji jest Przenośnik Nabrzeżowy, który został zaprojektowany i wykonany w całości przez polskie firmy i jest jedynym tego rodzaju przenośnikiem w Polsce. Dzięki tej technologii jesteśmy w stanie zaoferować naszym kontrahentom bardzo szybki załadunek na statki, a nawet załadunek w relacji bezpośredniej samochód-statek. Ponadto załadunek jest bardzo szczelny co eliminuje ubytki i ekologiczny gdyż teren po załadunku pozostaje czysty, a zapylenie prawie nie występuje.


Od 2014r. w wyniku kolejnej inwestycji powiększyliśmy powierzchnię magazynową o cztery nowoczesne zbiorniki o łącznej pojemności 5000 ton.

LOKALIZACJA

KONTAKT

PPH  MAGROL Sp. z o.o

80-542 Gdańsk

ul. Szkolna 5

kom. +48 601 631 533

kom. +48 609 935 007

tel. +48 58 343 97 72

biuro@elewatormagrol.pl